BIJEENKOMST NETCONGESTIE IN ZEELAND

Bij een interessante bijeenkomst op 26 september in Van der Valk, Middelburg, kwamen meer dan 260 enthousiaste deelnemers samen voor een diepgaande informatiesessie over ‘Netcongestie en het Zeeuwse bedrijfsleven’. Deze actuele kwestie, die direct invloed heeft op onze lokale bedrijven, werd uitgebreid besproken.

Energy BTG

Verkenning van de problematiek

Het evenement bood een heldere blik op de achtergrond van netcongestie in relatie tot het afnemen van elektriciteit en schetste een goed beeld van de huidige staat van zaken. Dit is een kwestie die vooral Zeeuwse grootverbruikers treft, waarbij de uitval van stroom een duidelijke impact heeft op de bedrijfscontinuïteit en groei. Deze interactieve sessie zette de eerste stappen naar mogelijke oplossingen die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Zeeuwse bedrijfsleven.

Experts aan het woord

Deskundigen van netbeheerders Stedin en TenneT, samen met vertegenwoordigers van Impuls ZeelandVNO-NCW Brabant ZeelandSmart Delta ResourcesNorth Sea Port, Dockwize en Provincie Zeeland, deelden hun kennis en visie op het onderwerp. Tijdens twee paneldiscussies werden de zorgen en vragen van de aanwezige ondernemers besproken. Bedrijven zoals Joulz en Vitro Plus deelden hun innovatieve oplossingen die ze al in de praktijk toepassen.

Het gezamenlijke doel is om te zoeken naar creatieve oplossingen voor een optimale benutting van het elektriciteitsnet. Zoals Dick ten Voorde, directeur van Impuls Zeeland, opmerkte:

“De initiële schok van de stroomstop heeft een golf van creativiteit losgemaakt. We zijn nu bezig met verschillende initiatieven zoals de ontwikkeling van Smart Energy Hubs.”

Heb je vragen of suggesties over dit onderwerp? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de betrokken partijen.

Primeur: Boost the Energy Transition Challenge

Tijdens dit netwerkevenement hebben Dockwize en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen met enthousiasme een nieuwe challenge aangekondigd, de Boost the Energy Transition Challenge. Deze challenge sluit naadloos aan op de besproken problematiek. De challenge vraag is als volgt: “Hoe kunnen we door innovatieve projecten en pilots binnen twee jaar aantonen dat een slimmere inzet van diverse energienetten de energietransitie versnelt?”

INTERESSEFORMULIER

Laat hieronder je contactgegevens achter om als eerste op de hoogte te zijn van al het nieuws rondom deze challenge!

Jeroen

Vragen?

Jeroen van Oijen

Business Coach