Daniël Lodders: “Er liggen ontzettend veel kansen”

Voor veel Nederlandse huishoudens zijn een warmtepomp en zonnepanelen de nieuwe standaard om hun huis te verduurzamen, mede door Saman Groep uit Zierikzee. Dit installatiebedrijf focust op de verduurzaming van de woningvoorraad van een breed scala consumenten. Als dé duurzame installateur van Zeeland blijven ze up-to-date door te innoveren, maar zo simpel is dat nog niet. We spreken Daniël Lodders, één van de eigenaren, over de veranderingen in de energietransitie en de Boost the Energy Transition Challenge van Dockwize.

BTET challenge Daniel lodders

“Innoveren begon voor mij eigenlijk 20 jaar geleden al”, vertelt Daniël. “Mijn schoonvader had destijds een klein installatiebedrijf. Ik voorzag dat energie weleens een maatschappelijk relevant thema zou worden en beet me er in vast. De term ‘energietransitie’ bestond toen nog niet echt. Nu is dat installatiebedrijf uitgegroeid tot onze corebusiness van warmtepompen en zonnepanelen. Daarbij vinden we twee aspecten belangrijk: één is dat verduurzamen eenvoudig moet zijn. De consument moet snappen hoe het product werkt en wat het oplevert. Twee is financiële toegankelijkheid. We verhuren onze producten daarom ook zodat iedereen eenvoudig deel kan nemen aan deze energietransitie.”

Hoe gaan jullie met innovatie om?

“Innoveren is ver vooruit kijken. Als je een oplossing bedenkt voor een probleem dat nu relevant is, speel je in op de marktvraag. Dat is eerder reactief dan innovatief. De kunst zit in de vraag voor zijn, zelf uitzoeken hoe de markt in de toekomst verandert. Samen met een aantal partners richtte ik twee jaar geleden een bedrijf op waarmee we software leveren om energiesystemen slimmer te maken. Dit gaat om het aansturen van energieopwekkers en verbruikers zoals bijvoorbeeld het aansturen van koel- en vriescellen zodat energie op het juiste moment gebruikt wordt. Destijds waren we dus bezig met de vraag: hoe gaat het energiemanagementsysteem van de toekomst eruit zien? Daarnaast geloof ik er sterk in dat het goed is om je huidige producten te blijven updaten, parallel aan de vraag uit de markt.”

De focus lijkt vooral te liggen op elektrificatie, maar is elektriciteit alleen genoeg?

“Nee. Niet alle processen kunnen geëlektrificeerd worden, dus zal elektriciteit maar een deel  van de toekomstige energiemix uitmaken. In de industrie zal gas ook deels vervangen moeten worden door waterstof, bijvoorbeeld. Op dit vlak liggen ontzettend veel kansen. Daarnaast is beter management van energie belangrijk. Dat sluit aan bij wat ik net vertelde, over het energiemanagementsysteem waarmee vraag- en aanbod van energie meer in balans komt.”

Innovaties vragen tijd, maar een oplossing is hard nodig. Hoe krijgen we toch de snelheid in de energietransitie?

“Waar we voor op moeten passen, is dat we niet te graag een ‘one size fits all’-oplossing moeten willen, omdat geografische verschillen tussen gebieden veel uit kunnen maken voor oplossingen. Zo heeft Rotterdam te maken met veel proceswarmte uit de industrie, maar een standaard woonwijk in Zeeland niet. Beide hebben hun unieke uitdagingen en kansen. Belangrijk is dan ook om lokaal te beginnen. Onderzoek de behoefte van de markt en leg contact met mogelijke afnemers. Pak het ook klein aan, zet niet te grote stappen. Je hoeft nog niet alles drie cijfers achter de komma voor te bereiden, want innoveren draait om testen, testen, testen, bijvoorbeeld in De KAAP op de Kenniswerf. Zo leer je het meest.”

Ook meedoen aan de Boost the Energy Transition Challenge van Dockwize versnelt de energietransitie. Het challenge-programma biedt begeleiding, een netwerk en financiering. Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek om de mogelijke match te verkennen. Bij een positieve match volgt een op- en uitwerkprogramma en een mogelijkheid dat leidt tot een fondsaanvraag bij Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Hierbij kunnen deelnemers tussen de € 50.000 en € 250.000 financiering ontvangen.

Jeroen

Vragen?

Jeroen van Oijen

Business Coach