De KAAP wordt dé plek waar food, energie en water samenkomen

Het innovatie event Get Unlocked | The Food Edition op 18 juni 2024 markeert het begin van een bruisende beweging om de voedseltransitie in Zeeland te versnellen en de regio te ontsluiten voor innovatie op (inter)nationale schaal. Het programma belooft een kijkje in slimme oplossingen in de foodsector en inspirerende sprekers en activiteiten. Het event wordt gehouden in de KAAP. Dé plek waar ondernemers, studenten en overheid samenkomen om de uitdagingen op het gebied van food, energie en water aan te pakken. 

Nieuwsbericht de KAAP

Windmolenbladen om op te testen, een control-room, een experimenteerkeuken en een proeffabriek voor food-toepassingen. En ook inspirerende (flex)werkplekken voor zowel ondernemers als studenten en spreker arena’s. De KAAP, gelegen op het uiterste puntje van de Kenniswerf in Vlissingen, heeft grootse plannen. Sinds april 2021 hebben Zeeuwse bedrijven in samenwerking met onderwijs en overheid de mogelijkheid om nieuwe producten en innovaties te testen, ontwikkelen en demonstreren, met de focus op offshore windenergie en maintenance.

Binnen het kader van project New Waves gaan Dockwize en haar partners de KAAP uitbreiden tot een volwaardige ontwikkel-, test- en demolocatie op het gebied van food, energie en water. De ambitie is om de faciliteit uit te laten groeien tot een hotspot met nationale en internationale aantrekkingskracht waar ondernemers, overheid en onderwijs/onderzoek samenkomen. En met de komst van nieuwe projecten en apparatuur naar de KAAP, wordt de faciliteit driemaal zo groot en wordt zowel de binnenruimte als de buitenruimte benut. 

New Waves

Het project New Waves krijgt subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds om samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheden op te schalen. De aanvragende partijen Dockwize, Delta Platform, Zephyros, WindDock, Energy Port Zeeland en FoodDelta Zeeland spelen (samen met mede-aanvragers Impuls Zeeland, Scalda en HZ University of Applied Sciences) in op de transities door samen één Zeeuws ecosysteem te bouwen. 

“Nieuwe manieren van samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid zijn essentieel om oplossingen te vinden voor de complexe uitdagingen op het gebied van food, energie en water. Met dit project kunnen we bestaande labs in Zeeland uitbreiden, nieuwe startups aantrekken en vernieuwende projecten opzetten. Een prachtige kans voor Zeeland. Het gaat de KAAP een enorme boost geven”, aldus Marlon Baarends van Dockwize. 

Food

Op het gebied van food liggen deze kansen binnen de aquacultuursector (het verwerken van wieren), de eiwittransitie, robotisering en digitalisering. Innovatienetwerk Food Delta Zeeland staat te popelen om aan de slag te gaan. “Een verkenning bij een dertigtal bedrijven, klein en groot, onderschrijft de behoefte van een plek als de KAAP. Op dit moment bestaat er nog geen fysieke locatie in Zeeland waar men kan testen en ontwikkelen. Doelstelling is om een bruisende en innovatieve plek te creëren die bedrijven in de voedselverwerkende industrie, onderzoekers, en ondernemers samenbrengt om samen te werken aan nieuwe ideeën, concepten en producten. Hierbij kan je denken aan experimenteerkeukens, lab faciliteiten en ontmoetingsruimtes. De plek heeft tot doel een essentiële rol te spelen in het versterken van de (samenwerking binnen de) voedselindustrie in Zeeland. Met een innovatieve aanpak, hoogwaardige faciliteiten en een breed scala aan activiteiten draagt het centrum bij aan de duurzame groei en ontwikkeling van de voedingssector in Zeeland”, aldus Johan Dourleijn van Food Delta Zeeland. 

Energie

Op het gebied van energie komen er unieke faciliteiten om real life tests te doen in bijvoorbeeld de nacelle van een windmolen, op rotorbladen van windmolens en in een getijdeturbine. Zephyros gebruikt de KAAP als haar thuisbasis en fieldlab, samen met Terra Inspectioneering, Scalda, WindDock, KicMpi en HZ University of Applied Sciences. Zij zullen samen met Dockwize en al aangehaakte bedrijven nieuw test- en demomateriaal aantrekken, nieuwe projecten laten landen in de KAAP, de nacelle geschikt maken voor training en onderzoek, een controlroom inrichten voor testen en scenario based learning, de buitenruimte in gebruik nemen en de trainingsruimtes en locatie als geheel door ontwikkelen. 

Water

Met de stijgende zeespiegel en de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, wordt de noodzaak van effectief waterbeheer alleen maar urgenter. Al meer dan 10 jaar houdt Water2Energy zich bezig met het opwekken van hernieuwbare energie uit water. In Zeeland liggen turbines bij de sluis van het Kanaal door Walcheren die gekoppeld zijn aan het reguliere elektriciteitsnetwerk van Zeeland. De afgelopen twee jaar testten ze de turbine in de KAAP. Nu ligt de turbine voor onderzoek in de KAAP, waar ze alle ruimte hebben om de turbine te demonteren en onderzoeken op slijtage. Ook het project Smart Water Grids zal zich binnen afzienbare tijd vestigen in de KAAP. Prince Kunststof Infra gaat samen met haar partners de KAAP gebruiken voor demonstratie van een innovatieve ‘smart water pipe’ oplossing ten behoeve van de realtime monitoring van waterdistributienetwerken en is voornemens een aantal sensorinnovaties te bewerkstelligen ten gunste van toekomstige leidingnetwerken zoals geïnstalleerd in de Zeeuwse water- en procesindustrie. 

Partners spelen essentiële rol in het succes

Partners spelen een cruciale rol in het succes van het project, waarbij verschillende werkgroepen sinds de start in september 2023 werken aan de realisatie van de plannen. Naast bedrijven en kennisinstellingen zijn ook Harthoorn BV, Impuls Zeeland, de gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.   

Marlon Baarends: “In de ontwikkeling van deze plannen kunnen we gelukkig terugvallen op een enorm betrokken partnernetwerk. Het is mooi om te zien hoe er op allerlei manieren wordt bijgedragen aan de volgende stap voor de KAAP: met specifieke expertise, met verbindingen in het netwerk en met financiering. Het is écht een project dat we gezamenlijk realiseren en waar we samen aan het pionieren zijn. Alle extra hulp en kennis is heel erg welkom. We zijn er nog lang niet namelijk. We gaan graag in gesprek met bedrijven en partners die mee willen doen”. 

WindDay en Get Unlocked

Ondertussen gebeurt er genoeg in de KAAP. Op 13 & 14 juni is het event WindDay, ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan een duurzame samenleving en betrokken is bij windenergieprojecten, zowel op land als op zee. Op 18 juni dus de tweede editie van Get Unlocked, met dit keer het thema food.  

Voor meer informatie over New Waves, kan je contact opnemen met Michel Carol, programmamanager Dockwize, michel@dockwize.nl 

Vragen of samenwerking aangaan? Neem contact op met Jordi Dooge, business scout Dockwize, jordi@dockwize.nl  

Marlon

MEER WETEN OVER DE KAAP?

MARLON BAARENDS

DIRECTEUR DOCKWIZE