Op zoek naar slimme oplossingen

Als burgemeester van gemeente Noord-Beveland is Loes Meeuwisse onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille Energiezaken. De uitdagingen die ze daarbij tegenkomt, zijn in snel tempo veranderd. Netcongestie staat nu bovenaan de lijst.

Slimme oplossingen

Op zoek naar slimme oplossingen

“Een paar jaar geleden leek netcongestie nog minder actueel, maar nu lopen we er volop tegenaan”, bevestigt Loes. “Als gemeente zijn we heel actief op het gebied van de energietransitie, RES Zeeland en duurzaam bouwen. Dit betekent onder meer dat veel van onze inwoners en ondernemers zonnepanelen leggen en dat er ook volop windmolens worden geplaatst. Daarmee is de druk op het elektriciteitsnet verhoogd en komen we nu bij de grenzen van onze netcapaciteit.”

Ineens heel dichtbij

De burgemeester noemt een groot zonnepanelen-initiatief als voorbeeld. “Aan de voet van de Zeelandbrug wordt bij Delta Farms een groot zonnepanelenpark van meer dan 10 hectare aangelegd. Dit mooie initiatief heeft een grote impact op de netcapaciteit en zorgt ervoor dat netcongestie hier ineens heel dichtbij komt.”

Faciliteren, voorlichten, stimuleren

Dit probleem heeft niet alleen invloed op de Energieportefeuille van de burgemeester, maar klinkt ook door in andere portefeuilles. “Nu de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne zo hoog zijn, raakt dit onder meer ook ons armoedebeleid. De Rijksoverheid werkt hard aan de koopkracht van mensen, onder meer via prijsplafonds voor gas en elektriciteit. Onze invloed en rol als gemeente is hierin relatief beperkt, maar we zien de urgentie en doen wat we kunnen. Denk aan voorlichting geven en financiële stimulansen bieden voor energiebesparing. Dit doen we al heel lang en deze situatie sterkt ons alleen nog maar meer om hiermee door te gaan.”

Challenge

Ondertussen is er volle aandacht voor het probleem van netcongestie. Als bestuurder van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is Loes nauw betrokken bij de Boost the grid challenge. “Wanneer je het risico voorziet dat veel mooie lokale initiatieven rondom de energietransitie straks niet meer uitvoerbaar zijn vanwege netcongestie, moet je op zoek gaan naar oplossingen voor dit bijkomend en urgent probleem. Zelf hebben we wel ideeën, maar we gaan graag op zoek naar slimme oplossingen waar we zelf nog niet aan denken. Die hopen we via deze challenge boven te halen.”

Terug naar de dubbele meter

Een mogelijke oplossing volgens Loes, is bewuster omgaan met het moment waarop je stroom gebruikt. “Waarom moet je wasmachines nog overdag laten draaien? Ik heb de tijd meegemaakt dat er een dubbele meter was en dat je de was ’s nachts liet draaien omdat je dan een lager tarief betaalde. Zoiets zou nu weer actueel kunnen zijn. Het is een eenvoudige en moderne manier van het afstemmen van vraag en aanbod.”

Werkelijkheid

Dit is niet zomaar een idee, dit is ook al werkelijkheid, ziet de burgemeester. “Vanuit de markt is men zelf ook al op zoek naar oplossingen voor de hoge energieprijzen. Laatst las ik over energieaanbieders die een ultraflexibel tarief aanbieden. Op sommige momenten van de dag kun je dan energie tegen een lager tarief afnemen. Ik denk dat we daar inderdaad naartoe moeten. En dit is slechts één van de vele mogelijke ideeën om netcongestie te lijf te gaan. Ik hoop dat er veel verschillende initiatieven ingediend worden in deze challenge. Ze zijn misschien niet allemaal levensvatbaar, maar al zijn ze op één hand te tellen, dan ben ik al blij.”

Oproep

De burgemeester heeft in dit kader nog een oproep aan iedereen die aan dit vraagstuk kan bijdragen. “Wees creatief. Het idee mag absoluut ‘out of the box’ zijn, dat is juist prima. Verras ons maar. We bekijken alle inzendingen met evenveel aandacht en interesse.”

Jeroen

Vragen?

Jeroen van Oijen

Business Coach