Een challenge van:
Unlocked - Challenge logo (1)

Boost The Energy Transition Challenge

In samenwerking met Stichting Zeeuwse Publieke Belangen lanceren wij de Boost The Energy Transition challenge. De energietransitie staat namelijk voor grote uitdagingen. Terwijl zowel de vraag naar als het aanbod van elektriciteit toeneemt, ervaren we netcongestie, het eerste grote struikelblok.

Challengevraag: Hoe kunnen we binnen twee jaar met innovatieve projecten en pilots in Zeeland aantonen dat we de diverse energienetten op een veel intelligentere manier kunnen benutten en laten samenwerken, met als doel de energietransitie te versnellen?

Boost the energy transition

Doelstelling

Het tweede struikelblok komt uit studies. Die wijzen uit dat elektriciteit slechts tot 50% van de toekomstige energiemix kan uitmaken. Het is daarom belangrijk om de ontwikkeling van het een klimaatneutraal gas- en warmtenetwerk in Nederland te versnellen, parallel aan het elektriciteitsnetwerk.

Met innovatieve projecten en pilots in Zeeland willen we binnen twee jaar aantonen dat we energienetten efficiënter en in samenhang kunnen inzetten, en zo de energietransitie kunnen versnellen.

Het energiesysteem van de toekomst is een evenwichtige, groene mix van stroom, moleculaire grondstoffen (bv. waterstof of biogas) en warmte, met daarnaast opslag en/of omzetting van energie om te zorgen dat er altijd genoeg is voor iedereen. 

Gewenste oplossingsrichtingen:

 • Beïnvloeden van de vraagkant
 • Aanpassen van de invoedingskant
 • Afstemmen van vraag en aanbod
 • Beïnvloeden van de transportkant (de energienetten)
 • Conversie en opslag

Wie zoeken we?

Ondernemers, coöperaties, onderzoeksinstellingen, mkb, gelegenheidsconsortia, collectieven en anderen die: 

 • Actief betrokken zijn bij de uitvoering
 • Ook zelf investeren
 • Met innovatieve oplossingen en projecten komen

Criteria SZPB:

 1. Bevordering van de energietransitie in Zeeland.
 2. Steun van provincie, gemeenten en netbeheerder.
 3. Reproduceerbaarheid en schaalbaarheid.
 4. Sociaal karakter en bevordering van samenwerking.
 5. Vernieuwend voor het Zeeuwse energiesysteem.

Wat we niet zoeken:

 • Oplossingen gericht op import/export van energie, uitbreiding van infrastructuur, aanpassingen in wet- en regelgeving of financiële oplossingen voor bestaande activiteiten, versnelling van procedures of die de regie door overheden als thema hebben (bv. ruimtelijke inpassing)
 • Deelnemers die het project volledig hebben uitbesteed aan een derde partij en geen actieve rol spelen of deelnemers die een onrendabele businesscase of onrendabele top proberen te financieren van een reeds bestaande activiteit.

Hoe kun je meedoen?

Het challenge-programma biedt begeleiding, een netwerk en financiering. Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek om de mogelijke match te verkennen. Bij een positieve match volgt een op- en uitwerkprogramma en een mogelijkheid dat leidt tot een fondsaanvraag bij Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Hierbij kunnen deelnemers tussen de € 50.000 en € 250.000 financiering ontvangen.

Opwerkprogramma

In het overzicht hieronder vind je alle data van het opwerkprogramma en het uitwerkprogramma.

Opwerkprogramma
11/04 sessie 1 08:30 – 12:30 met afsluitend een lunch
25/04 sessie 2 08:30 – 12:30 met afsluitend een lunch
16/05 sessie 3 08:30 – 12:30 met afsluitend een lunch
30/05 sessie 4 08:30 – 12:30 met afsluitend een lunch
07/06 deadline
27/06 bekendmaking
 

Uitwerkprogramma

06/09 sessie 1 08:30 – 12:30 met afsluitend een lunch
19/09 sessie 2 08:30 – 12:30 met afsluitend een lunch
03/10 sessie 3 08:30 – 12:30 met afsluitend een lunch
14/11 groenlicht gesprek
21/11 sessie 4 (facultatief)
06/12 deadline
30/01/25 bekendmaking

Blijf op de hoogte via onderstaand interesseformulier, of neem voor vragen contact op met Jeroen van Oijen of Gerben Huiszoon.

Jeroen

Vragen?

Jeroen
van Oijen

Programmamanager

Programmateam